بایگانی برای دسته ی پروژه ها

طرح شبکه انتقال آب سد خدا آفرین

به طور کلی سد به عنوان جزئی از مدیریت منابع آب، یکی از مهمترین سازه هایی است که در تنظیم جریان های سطحی به ویژه در کشور ایران که…

اطلاعات بیشتر

طرح انتقال آب خلیج فارس به صنایع معدنی جنوب شرق کشور

کشور ایران به خاطر قرار گرفتن در کمربند خشک جغرافیایی و نوار بیابانی از شرایط آب و هوایی برخوردار است که جزء مناطق کم باران جهان به شمار می…

اطلاعات بیشتر

تامین مالی، حفر و تجهیز 14 حلقه چاه آب شرب در سطح شهر مشهد

با توجه به قرار گرفتن ایران در نواحی خشک و نیمه خشک، کمبود میزان حجم آب های شیرین و ریزش های جوی که در همه جا بطور یکنواخت و…

اطلاعات بیشتر