شركت مدیریت تامین آب پالایش شرق

شركت مدیریت تامین آب پالایش شرق با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی در صنعت آب كشور در سال ١٣٩٤ تاسيس گرديد. اين شركت توانسته است  با تمركز بر ماموريت سازماني خود و با تكيه بر نیروی انسانی متخصص و ورزيده ،که می تواند جز مهمترین عوامل، ایجاد ساختار سازمانی مناسب، برنامه ریزی، تقسیم کار بر اساس شایستگی و فراهم آوردن زمینه های احساس مسئولیت و گسترش آن در بین کلیه کارکنان می باشد، تا بتواند فضاي كاري خود را از طريق رشد كيفي و ارتقاء بهره وري در پروژه هاي داخل كشور گسترش دهد. اين مشاور بر آن است تا در چارچوب منشور اخلاق مهندسي و با تلفيق دستاوردهاي علوم و فنون روز و تجربه و خلاقيت سرمايه هاي انساني، رضايتمندي كارفرمايان راسرلوحه فعالیت های خود قرار دهد.

شركت مدیریت تامین آب پالایش شرق یکی دیگر از شرکت‌های زیر مجموعه مپحا می‌باشد.

لوگو شركت مدیریت تامین آب پالایش شرق

حوزه فعالیت :

شرکت آب پالایش شرق صرف نظر از ابعاد و میزان کارهای پیشنهاد شده در زمینه های ذیل نیز فعالیت می کند:

تخصص در اجرا ، تجارب فنی و اطلاعات روزافزون کارکنان این شرکت در زمینه ی طرح های جامع، مطالعات شناسایی و توجیهی و به ویژه نظارت بر شبکه، مطالعات اولیه و نهایی و طراحی دقیق شبکه های آبیاری و جمع آوری آب های زمینی و زیرزمینی زهکشی ، کشاورزی و منابع طبیعی، تأسیسات آبیاری، خطوط انتقال، سیستم تصفیه خانه های آب و فاضلاب، توسعه وتوزیع منابع آب و شبکه های جمع آوری پساب، امکان ارائه خدمات مشاوره مهندسی، طرح و اجرا را بر اساس آیین نامه های معتبر داخلی مهیا کرده است و با توجه به گسترش روزافزون استفاده از روش های مختلف قراردادی، این شرکت یکی از معدود مشاورانی است که می تواند پروژه های خاص را با استفاده از تکنیک قراردادی BOT به انجام برساند.