استراتژی و ارزش‌های محوری

استراتژی

شرکت مدیریت تامین منابع پروژه های حیات آناهیتا سهامدار عمده شرکت های تابعه خود می باشد، بر آنها مدیریت استراتژیک دارند و تمامی فعالیت های عملیاتی وارتباطات محیطی را به شرکت های تابعه خود واگذار می‌کنند به عبارتی ستاد فرماندهی شرکت های تابعه میباشند ،که باید دارای بینشی وسیع از کسب‌و‌کار شرکت‌های تابعه داشته باشد تا بتواند شرکت‌های تحت فرمان خود را در مسیر ارزش‌آفرینی ‌و هم‌افزایی به‌طور کارآمد هدایت و رهبری کنند.

ارزش های محوری :

  • پایبندی به سلامت و صداقت سازمانی
  • حمایت از خلاقیت
  • ارج نهادن به استواری و پایداری و مسئولیت پذیری
  • انجام کار با کیفیت
  • اهتمام به حفظ محیط زیست، منابع طبیعی و اقتصاد ملی